DANE REJESTROWE

Kościół Jezusa Chrystusa w Krakowie jest częścią Kościoła Bożego w Polsce (Church of God), który został wpisany do Rejestru Kościołów i Związków Wyznaniowych w dziale A pod pozycją 105, dnia 12 stycznia 1996 roku na podstawie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Kościół reprezentuje ogólnoświatowy ruch charyzmatyczny, którego przedstawicielami są liczne Kościoły Zielonoświątkowe, Kościoły Charyzmatyczne, Ruch Odnowy w Duchu Świętym w Kościele Katolickim oraz grupy charyzmatyczne w wielu tradycyjnych Kościołach protestanckich i w Kościele Prawosławnym.

Strona Kościóła Bożego w Polsce