Forum Rodziny to inicjatywa mająca na celu wspieranie i rozwijanie rodzin w środowisku chrześcijańskim tak, aby mogły stawać się wzorem i wsparciem dla innych rodzin w Kościele i społeczeństwie. naszym celem jest pomaganie w tworzeniu szczęśliwych rodzin, żyjących według prawd zawartych w Biblii i w relacji z Bogiem. Mocne i zdrowe rodziny, to mocne i zdrowe Kościoły, a także mocne i zdrowe społeczeństwo. Forum Rodziny to nie tylko działania skierowane do małżeństw, ponieważ każdy z nas, bez względu na swój stan cywilny żyje w kontekście rodziny mając relacje z rodzicami, rodzeństwem, krewnymi czy też przyjaciółmi.