HISTORIA

12 stycznia 1996 roku Kościół Jezusa Chrystusa w Krakowie został wpisany przez Departament Wyznań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do Rejestru Kościołów i Związków Wyznaniowych w dziale A pod pozycją 105.

Data ta jest bardzo istotna, ponieważ w symboliczny sposób zakończyła czas przemiany z grupy młodzieżowej, składającej się w większości ze studentów krakowskich uczelni, w mający osobowość prawną Kościół.

Historia naszego Kościoła korzeniami sięga połowy lat osiemdziesiątych, kiedy działała w Krakowie Wspólnota „Miriam”, będąca częścią katolickiej Odnowy w Duchu Świętym (zwanym popularnie ruchem charyzmatycznym; Catholic Charismatic Movement). W tej wspólnocie powstała grupa studencka, która m.in. poprzez współpracę z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Akademickim (International Fellowship of Evangelical Students), szybko wzrastała. Z tej właśnie grupy wywodzi się nasz kościół.

W 2000 roku w wyniku przekształceń nasza wspólnota stała się federacją autonomicznych kościołów, która później w 2009 roku przyjęła nazwę „Kościół Boży w Polsce”, a Kościół Jezusa Chrystusa w Krakowie stał się jego kościołem lokalnym.

Kościół Boży w Polsce podjał decyzję o przyłączeniu się do Międzynarodowego Kościoła Bożego (International Church of God, z siedzibą główną w Cleveland, w stanie Tennessee). Dzięki temu staliśmy się częścią ponad siedmiomilionowej rodziny kościelnej, obecnej w ponad 170 krajach świata.