KALENDARZ WYDARZEŃ

Informacje o wydarzeniu:

 • pon
  07
  Sty
  2019
  nie
  27
  Sty
  2019

  21 dni modlitwy i postu/ 21 days of prayer an fasting

  Poniżej zamieszczamy listę wersetów do rozważania na każdy dzień postu. / Below is a list of verses to consider for each day of fasting.

  1 Tydzień   BÓG / 1 Week   GOD

  Panie, będę Cię wielbił całym swoim sercem. Będę wyliczał wszystkie Twoje cuda. Będę się cieszył i radował w Tobie, śpiewał, o Najwyższy, na cześć Twego Imienia!  (Psalm 9:2-3 / Psalm 9:2-3)

  1 dzień (7 stycznia) / 1 day - monday

  1 Kronik 29:11-13 /  2 Chronicles 29: 11-13
  Do Ciebie, Panie,  należy wielkość i moc. Twój jest majestat,  sława, i dostojeństwo. Tak, wszystko na niebie i ziemi jest Twoje. Do Ciebie, Panie, należy władza. Ty jako głowa jesteś ponad wszystkim. Od Ciebie pochodzi bogactwo i chwała, Ty rządzisz wszystkim i u Ciebie jest siła. Od Ciebie zależy, czy kogoś zechcesz wywyższyć i wzmocnić. Teraz więc dziękujemy Ci, Boże nasz, i wielbimy Twoje chwalebne imię.

  2 dzień (8 stycznia) / 2 day - tuesday

  Psalm 139:13-14 / Psalm 139:13-14
  Ty sprawiłeś, że myślę i czuję. Utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję. Dopracowałeś mnie w każdym szczególe. Cudowne są Twoje dzieła -  i moją duszę znasz dokładnie.

  3 dzień (9 stycznia) / 3 day - wednesday

  Psalm 103:2-5 / Psalm 103:2-5
  Błogosław, moja duszo, Pana, i nie zapomnij o żadnym Jego dobrodziejstwie! To On przebacza wszystkie twoje winy, On leczy wszystkie twe choroby. On wykupuje od zguby twoje życie, On cię wieńczy łaską i współczuciem. On nasyca dobrem twą codzienność, Tak, że twoja młodość odnawia się – jak u orła.

  4 dzień (10 stycznia) / 4 day - thursday

  Psalm 36:8-10 / Psalm 36:8-10
  Jak cenna jest Twoja łaska, o Boże! Dzięki niej ludzie chronią się w cieniu Twoich skrzydeł,

  i nasycają dostatkiem Twego domu –  poisz ich strumieniem swojej obfitości. Bo u Ciebie jest źródło życia, w Twoim świetle oglądamy światło.

  5 dzień (11 stycznia) / 5 day - friday

  Psalm 18:31-33 / Psalm 36:8-10
  Oto Bóg! Jego droga jest doskonała, Słowa Pana – godne zaufania. On jest tarczą dla wszystkich, którzy się w Nim chronią. Bo kto jest Bogiem, jeżeli nie Pan? Kto jest Opoką, jeśli nie nasz Bóg? To Bóg opasuje mnie mocą, On nauczył mnie żyć nienagannie.

  6 dzień (12 stycznia) / 6 day- saturday

  Psalm 28:7 / Psalm 36:8-10
  Pan moją mocą i tarczą. Zaufałem Mu całym sercem, a On zesłał mi swą pomoc. Serce wypełniła mi radość – zanucę pieśń na Jego chwałę.

  7 dzień (13 stycznia) /7 day - sunday

  Psalm 84:5-8 / Psalm 36:8-10
  O, jak szczęśliwi są ci, którzy mieszkają w Twym domu i nieustannie Cię chwalą! O, jak szczęśliwy jest człowiek, który swą siłę ma w Tobie, a w sercu pragnienie, by wciąż być bliżej Ciebie. Taki, idąc doliną płaczu, potrafi zamienić ją w źródło, powodzeniem okrywa mu ją wczesny deszcz. Wciąż będzie doznawał posilenia, aż zjawi się u Boga na Syjonie.

  2 Tydzień  KOŚCIÓŁ / 2 week CHURCH

  Wówczas Jezus zapytał: A według was, kim jestem? Wtedy Szymon Piotr wyznał: Ty jesteś Chrystusem, Synem żywego Boga. W odpowiedzi Jezus zwrócił się do niego: Szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jana, bo objawił ci to nie człowiek śmiertelny, lecz mój Ojciec, który mieszka w niebie. Oświadczam ci, ty jesteś kamieniem, a na tej skale zbuduję mój Kościół i potęga śmierci nie zdoła go pokonać. (Mateusza 16:15-18/ Matthew 16:15-18)

  8 dzień (14 stycznia) / 8 day - monday

  Joela 3:1 / Joel 3:1
  A potem wyleję mojego Ducha na wszelkie ciało, wasi synowie i córki będą prorokować, wasi starcy będą mieli sny, a wasza młodzież – widzenia.

  9 dzień (15 stycznia) / 9 day - tuesday

  Psalm 149:1 i 6 / Psalm 149:1 and 6
  Śpiewajcie Panu pieśń nową, pieśń Jego chwały w zgromadzeniu ludzi Mu oddanych! Niech
  w ich ustach będzie uwielbienie Boga, ale jednocześnie miecz nie znika z ręki.

  10 dzień (16 stycznia) /10 day - wednesday

  Jana 13:34-35 / John 13:34-35
  Daję wam nowe przykazanie: Kochajcie się wzajemnie; kochajcie jedni drugich tak, jak Ja was ukochałem. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością.

  11 dzień (17 stycznia) / 11 day - thursday

  1 Piotra 4:10-11 / 1 Peter 4:10-11
  Każdy niech usługuje pozostałym tym darem łaski, który otrzymał, jako dobry powiernik różnorodnej w swych przejawach łaski Boga. Kto przemawia, niech mówi tak, jakby przekazywał słowa Boga. Kto usługuje, niech to czyni w sile, której On udziela, aby we wszystkim uwielbiony był Bóg przez Jezusa Chrystusa (…).

  12 dzień (18 stycznia) / 12 day - friday

  2 Koryntian 9:6-8 / 2 Corinthians 9:6-8
  Pragnę bowiem podkreślić: Kto skąpo sieje, skąpo też żąć będzie, a kto obficie sieje, obficie żąć będzie. Każdy więc niech się dzieli tak, jak postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż Bóg kocha radosnego dawcę. Bóg też jest w stanie udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście zawsze we wszystkim mieli dostatek i coraz częściej brali udział
  w każdym dobrym dziele.

  13 dzień (19 stycznia) / 13 day - saturday

  2 Tymoteusza 2:1-2 /  2 Timothy 2:1-2
  Ty zatem, mój synu, wzmacniaj się w łasce, której źródłem jest Chrystus Jezus. To, co usłyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni nauczać również innych.

  14 dzień (20 stycznia) / 14 day - sunday

  Psalm 92:14-16 /  Psalm 92:14-16
  Zasadzeni w domu Pana kwitną na dziedzińcach naszego Boga. Jeszcze w starości przynoszą owoc, są pełni wigoru i świeżości, aby głosić, że Pan jest prawy – On mą opoką, w Nim nie ma nieprawości.

  3 Tydzień   ŻNIWO / 3 week  HARVEST

  Czy wy sami nie mówicie: Jeszcze cztery miesiące do żniw? Otóż posłuchajcie: Podnieście swoje oczy i przyjrzyjcie się polom — są już dojrzałe. (Jana 4:35 / John 4:35)

  15 dzień (21 stycznia) / 15 day - monday

  Izajasza 6:8 / Isaiah 6:8
  Wówczas usłyszałem głos Pana. Pytał: Kogo poślę? Kto nam pójdzie? Odpowiedziałem: Oto jestem, poślij mnie!

  16 dzień (22 stycznia) / 16 day - tuesday

  Ezechiela 22:30 / Ezekiel 22:30
  Szukałem wśród nich męża, który by potrafił wznieść mur i przed moim obliczem stanąć
  w wyłomie, wstawiając się za krajem, abym go nie zniszczył, lecz nie znalazłem.

  17 dzień (23 stycznia) / 17 day - wednesday

  1 Tymoteusza 2:1-4 / 1 Timothy 2:1-4
  Przede wszystkim więc zachęcam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby wstawiennicze
  i podziękowania za wszystkich ludzi, za królów oraz wszystkich na wysokich stanowiskach, abyśmy wiedli życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i godnością. To jest wspaniałe i miłe Bogu, naszemu Zbawcy, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.

  18 dzień  (24 stycznia) / 18 day - thursday

  2 Koryntian 5:20 / 2 Corinthians 5:20
  Dlatego w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo jakby samego Boga, który przez nas kieruje do ludzi wezwanie. W miejsce Chrystusa błagamy: Pojednajcie się z Bogiem.

  19 dzień (25 stycznia) / 19 day - friday

  Marka 16:20 / Mark 16:20
  Oni natomiast odeszli i wszędzie głosili dobrą nowinę, podczas gdy Pan współdziałał z nimi
  i potwierdzał Słowo towarzyszącymi mu znakami.

  20 dzień (26 stycznia) / 20 day - saturday

  1 Piotra 3:15 / 1 Peter 3:15
  Na Panu — na Chrystusie — skupcie się raczej w swoich sercach. Dzięki temu będziecie zawsze gotowi do obrony przed każdym, kto zechce, byście mu wyjaśnili, dlaczego żyjecie nadzieją.

  21 dzień (27 stycznia) / 21 day - sunday

  Izajasza 54:2-3 / Isaiah 54:2-3
  Powiększ swój namiot! Rozciągnij zasłony swoich siedzib! Nie wahaj się! Wydłuż swe sznury!
  I wbij mocno paliki! Gdyż rozprzestrzenisz się na prawo i lewo, a twoje potomstwo posiądzie narody i zasiedli spustoszone miasta.