KALENDARZ WYDARZEŃ

Informacje o wydarzeniu:

 • nie
  03
  Maj
  2020

  Nabożeństwo / Service - translation into english

  10:30Golikówka 12 / on-line

  Odmrażamy nabożeństwa 🙂

  Od niedzieli 3 maja w nabożeństwach na sali będzie mogło uczestniczyć 40 osób (poza obsługą). W związku z tym wprowadzamy rejestracje na nabożeństwa - w pierwszej kolejności rejestracja zostanie udostępniona grupom domowym - określone grupy będą mogły przyjść na nabożeństwo w określoną niedzielę. Jeśli zostaną jakieś wolne miejsca otwieramy rejestrację dla pozostałych osób.

  Ale uwaga, ze względu na konieczność dostosowania się do obowiązujących przepisów ustalamy poniższe zasady:

  • na nabożeństwo przychodzą tylko osoby zarejestrowane
  • po wykonaniu rejestracji wyślemy potwierdzenie
  • przyjdź tylko jeżeli jesteś zdrowy (jeżeli potrzebujesz modlitwy o uzdrowienie napisz na FB lub na biuro@kjch.pl)
  • każdy uczestnik nabożeństwa musi być w maseczce
  • na sali należy zajmować miejsca - co trzecie krzesło (dwa wolne krzesła pomiędzy osobami)
  • nie będzie zajęć dla dzieci
  • kawiarnia jest nieczynna
  • drzwi zamykamy 15 minut po rozpoczęciu nabożeństwa

  ZAREJESTRUJ SIĘ/ REGISTER

  --

  We're defrosting our Sunday services in the church 🙂
  From Sunday 3rd May, 40 people (except for staff) will be able to attend the service. Therefore, we introduce registration for the service - first of all, the registration will be made available to home groups - specific groups will be able to come to the service on a specific Sunday. If there are any free places left, we open the registration for the others.

  But, because of the need to comply with government regulations, we set the rules below:

  • only registered people come to the service (after the registration you will receive a confirmation)
  • come only if you are healthy (if you need a prayer for healing write on FB or biuro@kjch.pl).
  • each participant in the service must be wearing a mask
  • we take every third chair in the room - there should be two seats left between the seated people
  • there will be no children's churcht
  • the café is closed
  • the door closes 15 minutes after the service begins.