KALENDARZ WYDARZEŃ

Informacje o wydarzeniu:

 • nie
  31
  Maj
  2020

  Nabożeństwo / Service - translation into english

  10:30on-line/ Golikówka 12
  Zapraszamy na wspólne świętowanie Pięćdziesiątnicy, podczas którego chcemy doświadczać mocy Ducha Świętego tak jak doświadczyli tego uczniowie 50 dni po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.

  Zjednoczmy się wtedy w uwielbieniu naszego Pana i otwórzmy się całkowicie na Jego działanie. Podczas nabożeństwa będzie modlitwa o chrzest Duchem Świętym i manifestację Jego darów w naszym życiu.

  Dołączcie do nas, niezależnie od tego gdzie będziecie, czy w budynku kościoła, czy online.
  We invite you to celebrate Pentecost together, where we want to experience the power of the Holy Spirit as experienced by the disciples 50 days after the resurrection of Jesus Christ.
  Let us then unite in the praise of our Lord and open ourselves completely to His action. During the service there will be a prayer for baptism with the Holy Spirit and a manifestation of His gifts in our lives.
  Join us no matter where you are, whether in the church building or online.

  Приглашаем вас отпраздновать вместе День Пятидесятницы, во время которого мы желаем испытать силу Святого Духа, так же, как испытали это ученики спустя 50 дней после воскресения Иисуса Христа. Давайте как одно целое прославим нашего Господа и полностью откроем себя для Его деяний. Во время богослужения мы будем молиться о крещении Святым Духом и проявлении Его даров в нашей жизни. Присоединяйтесь к нам, независимо от того, где вы будете в это время – в здании церкви или в режиме онлайн.