DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI

INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI ZAKUPU NAGRAŃ POJAWIĄ SIĘ WKRÓTCE NA TEJ STRONIE

PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ NAGRANIE Z OTWARTEGO NABOŻEŃSTWA W DNIU PIĘĆDZIESIĄTNICY
NA KTÓRYM SŁOWO GŁOSIŁ CURRY BLAKE