KOŚCIÓŁ DZIECIĘCY

Nasza Wizja

I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, Że wyleję Ducha mego na wszelkie ciało I prorokować będą synowie wasi i córki wasze, I młodzieńcy wasi widzenia mieć będą.
Dz. Ap. 2:17

Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła.
Dz. Ap. 2:39

Słuchaj Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie!
Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej.
Niechaj słowa te, które Ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu.
Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając.
Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma.
Wypiszesz je też na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach.

5 Moj. 6:4-9

Marzymy o tym, aby nasze dzieci spotykały się z żywym Bogiem, budowały z Nim głęboką relację, kochały Go i pragnęły szukać Jego Królestwa w swoim życiu. Chcielibyśmy widzieć, jak dzieci są napełniane Duchem i mówią językami, jak prorokują, jak uwielbiają Boga pełne pasji i jak żyją z Bogiem na co dzień dzieląc się tym, co o Nim wiedzą z innymi.

Chcielibyśmy, aby ich wiedzą na temat Boga było to, że jest pełen mocy, że przebacza każdy grzech i naprawia zniszczone życie, leczy zranione serca, że uzdrawia z każdej choroby, że uwalnia z nałogów, jednoczy wrogich sobie ludzi, że ich Bóg jest taki sam wczoraj, dzisiaj i na wieki

Kontakt

Magdalena Czernicka-Szostak
email: magdaczsz@wp.pl
tel: 698-791-620
skype: magdaczsz

Znajdź nas na facebooku