KIM JESTEŚMY ?
 
logoKJCh w Krakowie tworzą ludzie, których łączy wiara w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela.

W naszym życiu doświadczamy tego, że Bóg jest żywy i pragnie, aby każdy człowiek miał obfite życie, pełne miłości, pokoju, poczucia sensu i radości.

Jako chrześcijanie opieramy się na tym co jest napisane w Piśmie Świętym i tam szukamy całej prawdy o Bogu, i odpowiedzi na nurtujące nas pytania.

Zaliczamy się do ruchu charyzmatycznego powstałego w wyniku modlitw oraz poszukiwań tych, którzy pragnęli powrotu chrześcijaństwa jakie jest opisane w Nowym Testamencie.

Wierzymy, że doświadczenia pierwszych uczniów Chrystusa, ochrzczonych Duchem Świętym są możliwe i dzisiaj, ponieważ sami jesteśmy świadkami uzdrowień, uwolnień i ogromnej Bożej miłości, i dlatego chcemy się dzielić Dobrą Nowiną o zbawieniu w Jezusie Chrystusie z łaski.

Nasze nauczanie i formy nabożeństw są naśladowaniem życia pierwszych Kościołów chrześcijańskich. Spotykamy się, żeby razem uwielbiać Boga i budować relacje z innymi wierzącymi.

Myślimy, że relacja z Bogiem nie sprowadza się jedynie do niedzielnego, religijnego spotkania, ale jest ekscytującą przygodą dla każdego, bez względu na wiek, płeć, status społeczny, pozycję majątkową, pochodzenie i przeszłość.

Tworzymy kościół w którym jest miejsce dla każdego, kto chce doświadczać mocy niezwykłego Boga w swoim życiu.

NASZE WARTOŚCI
 • Przyjaźń z Bogiem
 • Zaangażowanie we wspólnotę
 • Radykalne uczniostwo
 • Pomnażanie
 • Współzależność
 • Misyjność
 • Służba wykorzystująca dary
 • Ewangelizacja oparta na relacjach
 • Słowo Boże
 • Zwycięskie życie/człowiek
 • Zwycięska rodzina
 • Zwycięski kościół
WIZJA I MISJA

WIZJA

 
Istniejemy po to, by stać się wzorem Kościoła, który jest miejscem schronienia, odnowienia, wyposażenia i wysłania.

MISJA

 
Przyjmujemy Słowo Boże, które zmienia nas tak, że stajemy się wzorem zwycięskiego życia, zwycięskiej rodziny oraz zwycięskiego i pomnażającego się Kościoła, i w ten sposób przemieniamy świat.
PRZYWÓDZTWO KOŚCIOŁA
kjch pastor Wojciech Włoch

Pastorem Kościoła Jezusa Chrystusa w Krakowie jest Wojciech Włoch. Jest absolwentem Historii na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiował również Historię Kościoła na Papieskiej Akademii Teologicznej. W 1996 roku ukończył Szkołę Biblijną „Słowo Życia” w Brnie, w Republice Czeskiej. Obecnie prowadzi studia doktoranckie na wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Jest rownież autorem kilkunastu artykułów naukowych z dziedziny historii ruchu pentekostalnego oraz charyzmatycznego.

Jako młody chrześcijanin był zaangażowany w działalność katolickiej Odnowy w Duchu Świętym oraz w pracę studencką w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Akademickim. W 1992 roku założył Kościół w Krakowie, który wywodzi się bezpośrednio z katolickiej wspólnoty charyzmatycznej.

Jego żona, Gosia, ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim i pracuje obecnie jako terapeuta.

Wojtek i Gosia służą jako pastorzy kościoła lokalnego, są również zaangażowani we wspieranie małżeństw pastorskich. Ich pasją jest pomaganie ludziom w odnajdywaniu przeznaczenia w życiu i służbie oraz pomoc w jego realizacji.  Wie
rzą, że Bóg powołuje ich do położenia fundamentów w wielu dziedzinach pracy Kościoła, tak by następne pokolenie mogło na nich budować.

Mają dwójkę dzieci: Joela i Esterę.